Suplování:   Pátek 18.5.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Č1

 

VVH

                       

G1

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

         

G3

             

VVH

           

G4

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SD2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

         

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dlabalová Rita

 

-

-

-

Dol

-

..

-

           

Hrabalová Olga

 

-

..

-

Jur

..

..

-

-

         

Novotná Anna

 

-

-

                     

Změny v rozvrzích učitelů:

Babiánková Zdenka

4.hod

odpadá

Ep

G4

 

obecná absence třídy

Doleželová Zdenka

1.hod

odpadá

Ev

G4

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

Cj

G4

 

obecná absence třídy

 

4.hod

spojeno (Dla)

Nj

KU1 (NJ 1)

(92)

 

Jurníková Veronika

4.hod

supl. (Hra)

Prá

VK1

(53)

 

Možný Mojmír

2.hod

odpadá

Prp

SD2

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

Prp

SD2

 

obecná absence třídy

Moťková Petra

3.hod

odpadá

St

G1

 

exkurze a semináře

Metelka Martin

4.hod

odpadá

M

G1

 

exkurze a semináře

Petera Jaroslav

4.hod

odpadá

Aj

SD2 (AJ1)

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Aj

SD2 (AJ1)

 

obecná absence třídy

Ptáčková Lenka

1.hod

odpadá

Aj

G1

 

exkurze a semináře

 

4.hod

odpadá

Aj

SD2 (AJ2)

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Aj

SD2 (AJ2)

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Aj

G4

 

obecná absence třídy

Řihošková Vladislava

1.hod

odpadá

Sv

Č1 (ČÍ)

 

výměna vyučov. hodiny

 

7.hod

odpadá

On

G4+

 

obecná absence třídy

Smolková Iveta

1.hod

odpadá

Ep

SD2

 

obecná absence třídy

Svobodová Svatava

2.hod

odpadá

D

G1

 

exkurze a semináře

Změny v rozvrzích tříd:

Č1

6.hod

Nj

ČÍ

 

odpadá

 

(Dla)

KU1

4.hod

Nj

NJ 1

(92)

spojí

Doleželová Zdenka

(Dla)

 

6.hod

RP

   

odpadá

 

(Hra)

VK1

4.hod

Prá

 

(53)

supluje

Jurníková Veronika

(Hra)

Č1 - 1., 6. hod. odpadají - sk. Č (1.hod. odučeno 17.5. 2018)
G3 - 7. hod. odpadá - odučeno 17.5. 2018
VK1 - 4. hod. odučí Jurníková AJ místo 1. hod., která odpadá

 

 

Suplování:   Pondělí 21.5.2018 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

G1

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

           

G2

             

VVH

           

G4

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

           

SD2

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

           

SV3

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

         

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Babiánková Zdenka

 

..

     

-

..

-

           

Dlabalová Rita

 

-

-

-

Plé

Hra

-

-

           

Doleželová Zdenka

 

-

..

..

-

Hra

-

..

           

Guziková Sedláčková Sylva

 

-

-

-

Kone

-

..

             

Herbriková Alexandra

 

..

-

-

No

....

..

-

-

-

       

Hrabalová Olga

           

..

..

           

Možný Mojmír

 

..

..

-

Ri

-

..

..

           

Petera Jaroslav

 

-

-

Jur

....

-

-

Jur

           

Ptáčková Lenka

 

..

Ma

Kop

-

-

-

-

           

Smolková Iveta

 

-

..

..

..

..

..

-

           

Válková Dagmar

     

..

..

-

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Fojtová Eva

5.hod

odpadá

Cj

G1

 

exkurze a semináře

 

7.hod

odpadá

Ev

G1

 

exkurze a semináře

Hrabalová Olga

1.hod

odpadá

Tech

G4

 

matur. zkoušky

 

4.hod

odpadá

Tech

G1

 

exkurze a semináře

 

5.hod

supl. (Dla)

Rj

KU3 (ČÍRJ)+

(6)

 
 

5.hod

spojeno (Dol)

Rj

KU3 (ČÍNJ)+

(6)

 

Jurníková Veronika

3.hod

spojeno (Pe)

Aj

C1 (AJ 2)+

(1)

 
 

7.hod

spojeno (Pe)

Aj

SD1 (AJ 2)

(27)

 

Konečná Miroslava

4.hod

supl. (Se)

Tech

KD3 (AJ1)

(27)

 

Kopecká Dana

3.hod

supl. (Ptá)

Su

C1 (AJ 1)

(52)

 

Moťková Petra

1.hod

odpadá

Pv

G1

 

exkurze a semináře

Mazurová Marie

2.hod

supl. (Ptá)

Tv

G2

(27)

 

Metelka Martin

2.hod

odpadá

M

G1

 

exkurze a semináře

Novotná Anna

4.hod

supl. (He)

Che

G2

(26)

 

Pléhová Stanislava

4.hod

spojeno (Dla)

Tech

KU2 (KUNJ)

(4)

 

Řihošková Vladislava

4.hod

supl. (Mo)

On

C1

(61)

 
 

5.hod

odpadá

On

SD2

 

matur. zkoušky

Suchánková Libuše

7.hod

odpadá

Ep

G2

 

výměna vyučov. hodiny

Změny v rozvrzích tříd:

AR1

3.hod

Aj

KD

(1)

spojí

Jurníková Veronika

(Pe)

 

6.hod

Prp

   

odpadá

 

(Mo)

 

7.hod

Prp

   

odpadá

 

(Mo)

AR2

1.hod

Aj

VP

 

odpadá

 

(Ptá)

 

6.hod

M

   

odpadá

 

(Sm)

C1

3.hod

Aj

AJ 2

(1)

spojí

Jurníková Veronika

(Pe)

 

3.hod

Su

AJ 1

(52)

supluje

Kopecká Dana

(Ptá)

 

4.hod

On

 

(61)

supluje

Řihošková Vladislava

(Mo)

G2

2.hod

Tv

 

(27)

supluje

Mazurová Marie

(Ptá)

 

4.hod

Che

 

(26)

supluje

Novotná Anna

(He)

KD3

1.hod

Prp

   

odpadá

 

(Mo)

 

2.hod

Prp

   

odpadá

 

(Mo)

 

4.hod

Tech

AJ1

(27)

supluje

Konečná Miroslava

(Se)

KU2

1.hod

Aj

ČÍ

 

odpadá

 

(Ptá)

 

4.hod

Tech

KUNJ

(4)

spojí

Pléhová Stanislava

(Dla)

 

7.hod

Nj

ČÍNJ

 

odpadá

 

(Dol)

KU3

5.hod

Rj

KURJ

(6)

supluje

Hrabalová Olga

(Dla)

 

5.hod

Rj

KUNJ

(6)

spojí

Hrabalová Olga

(Dol)

 

5.hod

Rj

ČÍRJ

(6)

supluje

Hrabalová Olga

(Dla)

 

5.hod

Rj

ČÍNJ

(6)

spojí

Hrabalová Olga

(Dol)

 

7.hod

St

Ku

 

odpadá

 

(Hra)

SD1

1.hod

Mg

   

odpadá

 

(Ba)

 

6.hod

Uc

   

odpadá

 

(He)

 

7.hod

Aj

AJ 2

(27)

spojí

Jurníková Veronika

(Pe)

KU2 - 7. hod. odpadá pouze sk. p. Doleželové
KD3 - 4. hod. odučí Konečná TECH místo 7. hod., která odpadá
KU3 - 4. hod. spojí Jurníková - celá třída KU3
G2 - 4. hod. odučí Novotná CH místo úterý 22.5. 2018 1. hodiny
G2 - 7. hod. odpadá - odučeno 15.5. 2018
VK1 - 5. hod. odučí Konečná VK místo 6. hod.
VK1 - 6. hod. odučí Jurníková AJ místo 5. hod., pak uvolnit
SD1 - 5. hod. odučí Jurníková AJ místo 7. hod., která odpadá, po 5. hod. uvolnit
C1 - 4. hod. odučí Řihošková ON místo 1. hod., která odpadá
AR1 - 3. hod. spojí Jurníková AJ - celá třída
C1 - 3. hod. odučí Kopecká SU místo 2. hod., která odpadá, výuka pro C1 od 3. hodiny
AR2 - 1. hod. odpadá - pouze sk. p. Ptáčkové
KU2 - 1. hod. odpadá - pouze sk. p. Ptáčkové
G2 - 2. hod. odučí Mazurová TV místo 1. hod., která odpadá

 

 

Suplování:   Úterý 22.5.2018 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

G1

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

           

G2

 

VVH

                       

G4

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

           

SD2

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

           

SV3

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Babiánková Zdenka

         

-

-

-

           

Dlabalová Rita

 

..

No

Kop

Plé

-

-

-

           

Doleželová Zdenka

     

Ba

Svo

..

..

..

           

Guziková Sedláčková Sylva

     

Me

-

-

-

             

Herbriková Alexandra

 

-

-

-

-

Me

..

..

..

..

       

Možný Mojmír

 

-

Hra

No

..

..

-

..

           

Petera Jaroslav

 

..

..

..

-

 

..

-

           

Ptáčková Lenka

 

-

..

..

..

 

..

-

           

Řihošková Vladislava

 

..

Jur

Fo

-

-

..

..

           

Smolková Iveta

   

..

-

..

 

-

-

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Babiánková Zdenka

3.hod

supl. (Dol)

Ep

SD1

(7)

 

Doleželová Zdenka

1.hod

odpadá

Nj

G4 (NJ)

 

matur. zkoušky

Fojtová Eva

3.hod

supl. (Ri)

Ev

AR1

(74)

 

Hrabalová Olga

2.hod

supl. (Mo)

Sob

KU3

(57)

 

Jurníková Veronika

2.hod

supl. (Ri)

Aj

SD1

(74)

 

Kopecká Dana

3.hod

spojeno (Dla)

Sz

AR2 (AR)

(30)

 

Moťková Petra

1.hod

odpadá

St

G1

 

exkurze a semináře

Metelka Martin

3.hod

supl. (Se)

M

SV2 (AJ)+

(27)

 
 

5.hod

supl. (He)

M

SV2+

(8)

 
 

6.hod

odpadá

M

G1

 

exkurze a semináře

Novotná Anna

1.hod

odpadá

Che

G2

 

výměna vyučov. hodiny

 

2.hod

spojeno (Dla)

Tech

AR2 (AR)

(7)

 
 

3.hod

supl. (Mo)

Ch

KU3

(57)

 

Pléhová Stanislava

2.hod

odpadá

St

G4

 

matur. zkoušky

 

4.hod

supl. (Dla)

Pv

G2

(26)

 

Svobodová Svatava

2.hod

odpadá

Rj

SV3 (RJ)

 

matur. zkoušky

 

3.hod

odpadá

Rj

SV3 (RJ)

 

matur. zkoušky

 

4.hod

supl. (Dol)

Ev

SV2+

(8)

 
 

5.hod

odpadá

D

G1

 

exkurze a semináře

Válková Dagmar

1.hod

odpadá

M

SD2

 

matur. zkoušky

Změny v rozvrzích tříd:

AR1

3.hod

Ev

 

(74)

supluje

Fojtová Eva

(Ri)

 

7.hod

F

   

odpadá

 

(Mo)

AR2

2.hod

Tech

AR

(7)

spojí

Novotná Anna

(Dla)

 

3.hod

Sz

AR

(30)

spojí

Kopecká Dana

(Dla)

G2

4.hod

Pv

 

(26)

supluje

Pléhová Stanislava

(Dla)

 

6.hod

Aj

   

odpadá

 

(Ptá)

 

7.hod

Ev

   

odpadá

 

(Dol)

KD3

1.hod

Aj

AJ2

 

odpadá

 

(Pe)

 

7.hod

On

   

odpadá

 

(Ri)

KU3

1.hod

Aj

ČÍ

 

odpadá

 

(Pe)

 

2.hod

Sob

 

(57)

supluje

Hrabalová Olga

(Mo)

 

3.hod

Ch

 

(57)

supluje

Novotná Anna

(Mo)

SD1

2.hod

Aj

 

(74)

supluje

Jurníková Veronika

(Ri)

 

3.hod

Ep

 

(7)

supluje

Babiánková Zdenka

(Dol)

 

4.hod

M

   

odpadá

 

(Sm)

 

5.hod

Cj

   

odpadá

 

(Dol)

 

6.hod

Aj

AJ 2

 

odpadá

 

(Pe)

 

7.hod

Uc

   

odpadá

 

(He)

 

8.hod

Účpr

   

odpadá

 

(He)

SV2

3.hod

M

AJ

(27)

supluje

Metelka Martin

(Se)

 

4.hod

Ev

 

(8)

supluje

Svobodová Svatava

(Dol)

 

5.hod

M

 

(8)

supluje

Metelka Martin

(He)

 

6.hod

Cj

   

odpadá

 

(Dol)

 

9.hod

Prá

   

odpadá

 

(He)

VK1

1.hod

Zdr

   

odpadá

 

(Ri)

 

6.hod

PKS

   

odpadá

 

(Ri)

G2 - 4. hod. odučí Pléhová PV místo 5. hod., pak uvolnit
SD1 - 3. hod. odučí Babiánkvoá EP místo 1. hod., která odpadá
SD1 - 2. hod. odučí Jurníková AJ (spojí celou třídu) místo 6. hod., která odpadá, třída SD1 končí po 3. hodině
SV2 - 3. hod. odučí Meteka M místo 8. hodiny
SV2 - 5. hod. odučí Metelka M místo 7. hod., která odpadá, pak uvolnit
KU3 - 2. hod. odučí Hrabalová SOB (spojí celou třídu) místo 7. hod., která odpadá, sk. p. Hrabalové končí po 6. hodině
KU3 - 3. hod. odučí Novotná CH místo středy 23.5. 2018 6. hodiny
KD3 + KU3 - 1. hod. odpadá - pouze sk. p. Petery
AR1 - 3. hod. odučí Fojtová EV místo 1. hod., která odpadá

 

 

Suplování:   Středa 23.5.2018 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

G1

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

           

G4

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

           

KD3

         

EX

               

KU3

 

EX

EX

EX

EX

                 

SD1

     

EX

                   

SD2

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

           

SV3

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Babiánková Zdenka

         

..

-

-

           

Dlabalová Rita

 

..

Such

-

Kop

-

-

..

           

Doleželová Zdenka

     

No

..

..

-

-

           

Guziková Sedláčková Sylva

     

Svo

-

-

..

..

           

Herbriková Alexandra

 

..

..

..

-

-

-

-

-

-

       

Možný Mojmír

 

-

..

..

Ma

-

..

..

           

Moťková Petra

 

..

..

Fo

                   

Petera Jaroslav

 

-

Jur

....

   

-

..

           

Ptáčková Lenka

 

..

..

-

   

..

..

           

Řihošková Vladislava

 

-

-

-

-

..

..

-

           

Smolková Iveta

   

-

..

..

 

-

-

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Babiánková Zdenka

4.hod

odpadá

Mg

SD2

 

matur. zkoušky

Fojtová Eva

2.hod

odpadá

Cj

KU3

 

exkurze a semináře

 

3.hod

supl. (Moť)

Ev

KU2

(3)

 

Hrabalová Olga

1.hod

odpadá

Tech

G1

 

exkurze a semináře

 

3.hod

odpadá

Tech

G4

 

matur. zkoušky

 

4.hod

odpadá

St

KU3 (ČÍ)

 

exkurze a semináře

Jurníková Veronika

2.hod

spojeno (Pe)

Aj

SD1 (AJ 2)

(7)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

KU3 (Ku)

 

exkurze a semináře

Konečná Miroslava

5.hod

odpadá

Ma

KD3

 

exkurze a semináře

Kopecká Dana

4.hod

spojeno (Dla)

Sz

AR2 (AR)

(30)

 

Moťková Petra

4.hod

odpadá

Tech

KU3 (Ku)

 

exkurze a semináře

Mazurová Marie

4.hod

supl. (Mo)

Tv

G2

(10)

 

Metelka Martin

3.hod

odpadá

Prp

G1

 

exkurze a semináře

 

4.hod

odpadá

Prp

G1

 

exkurze a semináře

Novotná Anna

3.hod

supl. (Dol)

Tech

AR2

(30)

 

Smolková Iveta

1.hod

odpadá

Ep

SD2

 

matur. zkoušky

Suchánková Libuše

2.hod

změna

Vv

AR1 (KD)

(1)

 
 

2.hod

spojeno (Dla)

Vv

AR1 (AR)

(1)

 

Svobodová Svatava

3.hod

supl. (Se)

PEK

KD3 (AJ1)

(27)

 

Válková Dagmar

5.hod

odpadá

M

SD2

 

matur. zkoušky

Změny v rozvrzích tříd:

AR1

2.hod

Vv

KD

(1)

změna

Suchánková Libuše

 
 

2.hod

Vv

AR

(1)

spojí

Suchánková Libuše

(Dla)

 

6.hod

On

   

odpadá

 

(Ri)

AR2

3.hod

Tech

 

(30)

supluje

Novotná Anna

(Dol)

 

4.hod

Sz

AR

(30)

spojí

Kopecká Dana

(Dla)

 

7.hod

Prop

AR

 

odpadá

 

(Dla)

G2

1.hod

Uc

   

odpadá

 

(He)

 

2.hod

Fy

   

odpadá

 

(Mo)

 

3.hod

Prp

   

odpadá

 

(Mo)

 

4.hod

Tv

 

(10)

supluje

Mazurová Marie

(Mo)

KD3

3.hod

PEK

AJ1

(27)

supluje

Svobodová Svatava

(Se)

 

7.hod

Cj

   

odpadá

 

(Se)

KU2

1.hod

Nj

KUNJ

 

odpadá

 

(Dla)

 

3.hod

Ev

 

(3)

supluje

Fojtová Eva

(Moť)

SD1

2.hod

Aj

AJ 2

(7)

spojí

Jurníková Veronika

(Pe)

 

4.hod

M

   

odpadá

 

(Sm)

 

5.hod

Ep

   

odpadá

 

(Ba)

 

6.hod

Prp

   

odpadá

 

(Mo)

 

7.hod

Prp

   

odpadá

 

(Mo)

besda - Transfúzní stanice - uč. č. 74 - přízemí (odp. Suchánková):
3. hod. - SD1
4. hod. - KU3
5. hod. - KD3
KU2 - 1. hod. odpadá pouze sk. p. Dlabalové
AR2 - 3. hod. odučí Novotná TECH místo 7. hod., která odpadá - spojí celou třídu AR2
AR2 - končí po 6. hodině
KD3 - 3. hod. odučí Svobodová PEK místo 1. hod., která odpadá - spojí celou třídu KD3
KU3 - 3. hod. spojí Jurníková AJ celou třídu KU3
KU3 - 6. hod. odpadá - odučeno 22.5. 2018
G2 - 4. hod. odučí Mazurová TV místo 7. hod, která odpadá, po 6. hod. uvolnit
KU2 - 3. hod. odučí Fojtová EV místo 7. hod., která odpadá, po 6. hod. uvolnit
KU3 - 6. hod. odučí Moťková EK místo 1. hod.

 

Zpracováno v systému Bakaláři