Suplování:   Pátek 26.6.2020 (sudý týden)

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou

MZ - SD2 - od 25. 6. - 30. 6. 2020 - od 8.00 hodin
uč. č. 50 - zkoušení; uč. 52 - pro žáky
harmonogram - viz nástěnka

 

 

Suplování:   Pondělí 29.6.2020 (lichý týden)

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou

MZ - SD2 - od 25. 6. - 30. 6. 2020 - od 8.00 hodin
uč. č. 50 - zkoušení; uč. 52 - pro žáky
harmonogram - viz nástěnka

 

 

Suplování:   Úterý 30.6.2020 (lichý týden)

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou

MZ - SD2 - od 25. 6. - 30. 6. 2020 - od 8.00 hodin
uč. č. 50 - zkoušení; uč. 52 - pro žáky
harmonogram - viz nástěnka

Vydávání vysvědčení: Varianta pěkné počasí - na hřištích
8.00 - KU1, KU2, G3
8.30 - KD1, C1, AR1
9.00 - KD2, OS2, G2, AR2
9.30 - SD1, Č1, C2

Varianta škaredě - ve třídách
pro výše uvedené třídy platí stejné časy pro vydávání vysvědčení

KU1 - uč. 8 KD1 - uč. 1 KD2 - uč. 30 SD1 - uč. 4
KU2 - uč. 6 C1 - uč. 9 OS2 - uč. 2 Č1 - uč. 3
G3 - uč. 16 AR1 - uč. 61 G 2 - uč. 7 C2 - uč. 26
AR2 - uč. 28

V případě předávání vysvědčení ve třídách musí s sebou žáci přinést čestné prohlášení podepsané zák. zástupcem a odevzdat třídnímu učiteli.
Tiskopis ČP si najdou a vytisknou na našich webových stránkách:
www.stursovka.cz, dále Aktuality a Hygienická opatření ze dne 18. 5. 2020

 

Zpracováno v systému Bakaláři