Suplování:   Pondělí 25.6.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AR3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

C3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

G4

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SD1

 

P

P

P

P

P

P

             

SD2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

VK1

 

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

         

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Fojtová Eva

 

-

Kop

-

..

Kop

Ri

..

           

Guziková Sedláčková Sylva

 

..

..

-

-

-

-

-

-

         

Jurníková Veronika

 

-

..

He

..

-

..

..

           

Konečná Miroslava

 

-

-

..

Val

..

..

-

-

         

Moťková Petra

 

-

-

-

-

-

..

-

-

         

Metelka Martin

     

-

..

-

-

-

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Babiánková Zdenka

2.hod

odpadá

Ep

G4

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

Mg

SD2

 

obecná absence třídy

Dlabalová Rita

1.hod

odpadá

Du

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

UV

VK1

 

školní výlet

 

6.hod

odpadá

Rj

G4 (RJ)

 

obecná absence třídy

Doleželová Zdenka

6.hod

odpadá

Nj

G4 (NJ)

 

obecná absence třídy

Herbriková Alexandra

2.hod

odpadá

Uc

VK1

 

školní výlet

 

3.hod

supl. (Jur)

Aj

KD2 (AJ1)

(27)

 
 

6.hod

odpadá

Uc

SD2

 

obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

Uc

SD2

 

obecná absence třídy

Kopecká Dana

1.hod

odpadá

Tech

C3 (CU)

 

obecná absence třídy

 

2.hod

supl. (Fo)

Su

C2

(61)

 
 

5.hod

supl. (Fo)

Tech

C2

(61)

 

Mazurová Marie

6.hod

odpadá

Tv

SD1

 

pracoviště

 

7.hod

odpadá

Tv

AR3

 

obecná absence třídy

Metelka Martin

1.hod

odpadá

M

G4

 

obecná absence třídy

Novotná Anna

1.hod

odpadá

Ch

VK1

 

školní výlet

 

3.hod

odpadá

Ch

AR3

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Ch

C3

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Su

C3 (CU)

 

obecná absence třídy

Petera Jaroslav

4.hod

odpadá

Aj

SD1 (AJ 2)

 

pracoviště

 

5.hod

odpadá

Aj

SD2 (AJ1)

 

obecná absence třídy

Pléhová Stanislava

3.hod

odpadá

Pv

G4

 

obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

St

G4

 

obecná absence třídy

Pochyla Ladislav

2.hod

odpadá

Sv

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

Ptáčková Lenka

5.hod

odpadá

Aj

SD2 (AJ2)

 

obecná absence třídy

Řihošková Vladislava

1.hod

odpadá

On

SD1

 

pracoviště

 

4.hod

odpadá

On

C3

 

obecná absence třídy

 

6.hod

supl. (Fo)

Sv

Č1

(3)

 

Smolková Iveta

5.hod

odpadá

M

SD1

 

pracoviště

Suchánková Libuše

5.hod

odpadá

Ek

AR3

 

obecná absence třídy

Svobodová Svatava

2.hod

odpadá

PEK

SD1

 

pracoviště

Válková Dagmar

3.hod

odpadá

M

C3

 

obecná absence třídy

 

4.hod

supl. (Kone)

M

KD2

(1)

 

Změny v rozvrzích tříd:

C2

2.hod

Su

 

(61)

supluje

Kopecká Dana

(Fo)

 

5.hod

Tech

 

(61)

supluje

Kopecká Dana

(Fo)

Č1

6.hod

Sv

 

(3)

supluje

Řihošková Vladislava

(Fo)

G3

7.hod

Cj

   

odpadá

 

(Fo)

KD1

5.hod

Tech

KD

 

odpadá

 

(Kone)

 

6.hod

Tech

KD

 

odpadá

 

(Kone)

KD2

3.hod

Aj

AJ1

(27)

supluje

Herbriková Alexandra

(Jur)

 

4.hod

M

 

(1)

supluje

Válková Dagmar

(Kone)

 

6.hod

Ek

   

odpadá

 

(Moť)

C2 - 2. hod. odučí Kopecká SU + Babiánková TMS místo 7. hod., která odpadá
C2 - 5. hod. odučí Kopecká TECH místo 6. hod., která odpadá - spojí celou třídu
KD2 - 4. hod. odučí Válková M místo 7. hod., která odpadá
KD1 - 5. + 6. hod. odpadají pouze skupina KD
Č1 - 6. hod odučí Řihošková SV místo 7. hod., která odpadá

 

 

Suplování:   Úterý 26.6.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AR3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

C3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

G4

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SD1

 

P

P

P

P

P

P

             

SD2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SV3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

         

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Fojtová Eva

 

-

-

-

-

..

..

..

           

Guziková Sedláčková Sylva

 

-

-

-

-

..

..

             

Hrabalová Olga

         

-

               

Konečná Miroslava

 

..

Sm

Ba

-

-

..

             

Moťková Petra

 

-

Ptá

Sm

-

..

..

             

Mazurová Marie

     

Ptá

..

                 

Metelka Martin

     

Dol

....

..

-

             

Pléhová Stanislava

         

..

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Babiánková Zdenka

3.hod

supl. (Kone)

Ma

KD1 (KD)

(92)

 
 

4.hod

odpadá

Ep

G4

 

obecná absence třídy

Dlabalová Rita

1.hod

odpadá

Prop

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

PG

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

PG

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

Pís

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

Doleželová Zdenka

2.hod

odpadá

Cj

C3

 

obecná absence třídy

 

3.hod

supl. (Me)

Cj

SV2+

(2)

 
 

6.hod

odpadá

Cj

SD1

 

pracoviště

Herbriková Alexandra

4.hod

odpadá

Uc

SD1

 

pracoviště

 

5.hod

odpadá

Prá

SD2

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Uc

SD2

 

obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

EKPr

SD2

 

obecná absence třídy

Jurníková Veronika

3.hod

odpadá

Aj

C3

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Aj

SD1 (AJ 1)

 

pracoviště

 

6.hod

odpadá

Aj

AR3

 

obecná absence třídy

Kopecká Dana

7.hod

odpadá

Tech

C3 (CU)

 

obecná absence třídy

Možný Mojmír

2.hod

odpadá

Prp

SD1

 

pracoviště

 

3.hod

odpadá

Prp

SD1

 

pracoviště

Mazurová Marie

2.hod

odpadá

Tv

SD2

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Prp

C3

 

obecná absence třídy

Metelka Martin

1.hod

odpadá

M

G4

 

obecná absence třídy

Novotná Anna

1.hod

odpadá

Su

C3 (CU)

 

obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

Tech

AR3 (VP)

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

Tech

AR3 (VP)

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Sz

C3 (CU)

 

obecná absence třídy

Petera Jaroslav

3.hod

odpadá

Aj

SD2 (AJ1)

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Aj

SD1 (AJ 2)

 

pracoviště

Ptáčková Lenka

2.hod

supl. (Moť)

Ek

C2

(61)

 
 

3.hod

supl. (Ma)

Tv

C2

(Tv)

 

Řihošková Vladislava

4.hod

odpadá

On

AR3

 

obecná absence třídy

Smolková Iveta

1.hod

odpadá

M

SD1

 

pracoviště

 

2.hod

supl. (Kone)

Ma

KD1 (KD)

(92)

 
 

3.hod

supl. (Moť)

Uc

G3

(8)

 
 

4.hod

odpadá

Ep

SD2

 

obecná absence třídy

Svobodová Svatava

5.hod

odpadá

Rj

SV3 (RJ)

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Rj

SV3 (RJ)

 

obecná absence třídy

Válková Dagmar

1.hod

odpadá

M

SD2

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

M

AR3

 

obecná absence třídy

Změny v rozvrzích tříd:

C2

2.hod

Ek

 

(61)

supluje

Ptáčková Lenka

(Moť)

 

3.hod

Tv

 

(Tv)

supluje

Ptáčková Lenka

(Ma)

 

5.hod

Ch

   

odpadá

 

(Me)

Č1

6.hod

Ev

   

odpadá

 

(Fo)

G3

3.hod

Uc

 

(8)

supluje

Smolková Iveta

(Moť)

 

7.hod

Ev

   

odpadá

 

(Fo)

KD1

2.hod

Ma

KD

(92)

supluje

Smolková Iveta

(Kone)

 

3.hod

Ma

KD

(92)

supluje

Babiánková Zdenka

(Kone)

KD2

6.hod

Ma

   

odpadá

 

(Kone)

KU1

5.hod

Tech

   

odpadá

 

(Moť)

 

6.hod

Tech

   

odpadá

 

(Moť)

SV2

3.hod

Cj

 

(2)

supluje

Doleželová Zdenka

(Me)

 

5.hod

Aj

AJ

 

odpadá

 

(Se)

 

6.hod

Aj

AJ

 

odpadá

 

(Se)

VK1

1.hod

VK

   

odpadá

 

(Kone)

 

5.hod

Ev

   

odpadá

 

(Fo)


G3 - 3. hod. odučí Smolková Úč místo 5. hod., po 4. hod. uvolnit
SV2 - 3. hod. odučí Doleželová ČJ místo 1. hod., která odpadá
Výuka končí po 5. vyuč. hodině - ped. rada - 13.00 - uč. č. 50 - pro všechny ped. pracovníky

 

 

Suplování:   Středa 27.6.2018 (sudý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AR3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

C3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

Č1

 

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

           

G1

 

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

           

G2

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

           

G3

 

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

           

G4

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SD1

 

P

P

P

P

P

P

             

SD2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Babiánková Zdenka

 

..

..

-

..

..

..

..

           

Fojtová Eva

 

Kop

-

..

..

..

..

..

           

Mazurová Marie

 

-

-

-

..

..

..

-

           

Novotná Anna

 

-

Such

..

..

..

..

..

           

Řihošková Vladislava

 

-

-

Mo

..

Sm

..

..

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Dlabalová Rita

1.hod

odpadá

Nj

G1

 

školní výlet

 

2.hod

odpadá

Prop

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Nj

Č1 (ČÍ)

 

školní výlet

Doleželová Zdenka

2.hod

odpadá

Ev

G4

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

Cj

G4

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Ev

SD1

 

pracoviště

Guziková Sedláčková Sylva

1.hod

odpadá

Cj

SD2

 

obecná absence třídy

Herbriková Alexandra

2.hod

odpadá

Uc

SD2

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

Účpr

SD1

 

pracoviště

Hrabalová Olga

3.hod

odpadá

St

Č1 (ČÍ)

 

školní výlet

 

4.hod

odpadá

Tech

Č1 (ČÍ)

 

školní výlet

 

5.hod

odpadá

HRP

G2

 

exkurze a semináře

Jurníková Veronika

1.hod

odpadá

Aj

AR3

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Aj

C3

 

obecná absence třídy

Kopecká Dana

1.hod

supl. (Fo)

Su

C2

(61)

 
 

2.hod

odpadá

Sz

AR3 (VP)

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

Su

Č1 (VP)

 

školní výlet

 

4.hod

odpadá

Sz

Č1 (VP)

 

školní výlet

Možný Mojmír

2.hod

odpadá

Fy

G1

 

školní výlet

 

3.hod

supl. (Ri)

Zdr

KD1 (KD)

(28)

 
 

6.hod

odpadá

Prp

G2

 

exkurze a semináře

 

7.hod

odpadá

Prp

G2

 

exkurze a semináře

Moťková Petra

2.hod

odpadá

Tech

G3

 

školní výlet

 

4.hod

odpadá

St

G1

 

školní výlet

 

6.hod

odpadá

Ek

C3

 

obecná absence třídy

Metelka Martin

3.hod

odpadá

M

G2

 

exkurze a semináře

 

6.hod

odpadá

Prp

G1

 

školní výlet

 

7.hod

odpadá

Prp

G1

 

školní výlet

Petera Jaroslav

1.hod

odpadá

Aj

G3

 

školní výlet

Pléhová Stanislava

2.hod

odpadá

St

G2

 

exkurze a semináře

 

3.hod

odpadá

St

G3

 

školní výlet

 

5.hod

odpadá

Pv

G3

 

školní výlet

Pochyla Ladislav

4.hod

odpadá

Sv

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

Ptáčková Lenka

1.hod

odpadá

Aj

G2

 

exkurze a semináře

 

2.hod

odpadá

Aj

Č1 (ČÍ)

 

školní výlet

 

5.hod

odpadá

Aj

G4

 

obecná absence třídy

Smolková Iveta

1.hod

odpadá

Uc

G4

 

obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

Tv

C3

 

obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

Tv

G1

 

školní výlet

 

4.hod

odpadá

M

SD1

 

pracoviště

 

5.hod

supl. (Ri)

Zdr

KD2

(1)

 
 

6.hod

odpadá

Ep

SD2

 

obecná absence třídy

Suchánková Libuše

2.hod

supl. (No)

On

KD2

(1)

 

Svobodová Svatava

1.hod

odpadá

PEK

SD1

 

pracoviště

 

2.hod

odpadá

PEK

SD1

 

pracoviště

 

4.hod

odpadá

PEK

SD2

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

PEK

SD2

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

PRK

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

PRK

AR3 (AR)

 

obecná absence třídy

Válková Dagmar

1.hod

odpadá

M

Č1

 

školní výlet

 

3.hod

odpadá

M

SD2

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

M

AR3

 

obecná absence třídy

Změny v rozvrzích tříd:

C2

1.hod

Su

 

(61)

supluje

Kopecká Dana

(Fo)

 

6.hod

Ev

   

odpadá

 

(Fo)

 

7.hod

Zb

OS

 

odpadá

 

(Ba)

KD1

1.hod

Opr

PR

 

odpadá

 

(Ba)

 

2.hod

Zb

PR

 

odpadá

 

(Ba)

 

3.hod

Zdr

KD

(28)

supluje

Možný Mojmír

(Ri)

KD2

2.hod

On

 

(1)

supluje

Suchánková Libuše

(No)

 

5.hod

Zdr

 

(1)

supluje

Smolková Iveta

(Ri)

VK1

5.hod

Cj

   

odpadá

 

(Fo)

 

6.hod

Ek

   

odpadá

 

(Ba)

KD1 - 1.,2. hod. odpadají - pouze sk. P
C2 - 1. hod. odučí Kopecká SU místo 7. hod., která odpadá - sk. C
KD2 - 2. hod. odučí Suchánková ON místo 1. hod., která odpadá

 

Zpracováno v systému Bakaláři