Suplování:   Pondělí 17.6.2019 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AR3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

         

G4

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SD1

 

kult

kult

kult

kult

kult

kult

kult

           

SD2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SV3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

         

VK2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Babiánková Zdenka

 

-

..

-

-

-

..

..

           

Dlabalová Rita

 

..

-

Ma

Val

..

..

-

           

Doleželová Zdenka

 

-

..

..

Ri

..

-

-

           

Hrabalová Olga

 

Jur

Val

Ptá

-

                 

Kopecká Dana

 

-

-

Mo

Mo

..

..

..

           

Moťková Petra

 

..

-

He

Such

                 

Metelka Martin

     

-

Ma

                 

Novotná Anna

 

..

..

..

..

Moť

-

..

           

Pléhová Stanislava

 

-

-

..

..

                 

Smolková Iveta

 

..

-

..

..

..

-

..

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Guziková Sedláčková Sylva

1.hod

odpadá

Aj

SV3+

 

obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

Aj

AR3

 

závěrečné zkoušky

Herbriková Alexandra

1.hod

odpadá

Uc

SD2

 

obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

Prá

SV3

 

obecná absence třídy

 

3.hod

supl. (Moť)

Tech

KU2

(6)

 
 

6.hod

odpadá

Uc

SV3

 

obecná absence třídy

Jurníková Veronika

1.hod

supl. (Hra)

Aj

G1

(7)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

SD1 (AJ 1)

 

kultura

 

5.hod

odpadá

Aj

VK2

 

obecná absence třídy

Možný Mojmír

3.hod

supl. (Kop)

Prp

C2

(61)

 
 

4.hod

supl. (Kop)

Prp

C2

(61)

 

Moťková Petra

5.hod

supl. (No)

Ch

KU2

(6)

 

Mazurová Marie

2.hod

odpadá

Tv

SD2

 

obecná absence třídy

 

3.hod

supl. (Dla)

Prop

AR2 (AR)

(1)

 
 

4.hod

supl. (Me)

M

Č2

(3)

 

Metelka Martin

5.hod

odpadá

M

SV3+

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Prp

SD1 (PRP2)

 

kultura

 

7.hod

odpadá

Prp

SD1 (PRP2)

 

kultura

Petera Jaroslav

5.hod

odpadá

Aj

SD2

 

obecná absence třídy

Ptáčková Lenka

3.hod

supl. (Hra)

Aj

G3+

(7)

 

Řihošková Vladislava

4.hod

supl. (Dol)

Cj

G3+

(2)

 
 

6.hod

odpadá

PKS

VK2

 

obecná absence třídy

Suchánková Libuše

1.hod

odpadá

Ek

AR3

 

závěrečné zkoušky

 

4.hod

supl. (Moť)

St

G2

(16)

 

Svobodová Svatava

6.hod

odpadá

PEK

SD1 (PEK1)

 

kultura

 

7.hod

odpadá

PEK

SD1 (PEK1)

 

kultura

Válková Dagmar

2.hod

supl. (Hra)

Pv

G1

(7)

 
 

4.hod

supl. (Dla)

Nj

G1

(27)

 

Změny v rozvrzích tříd:

AR2

3.hod

Prop

AR

(1)

supluje

Mazurová Marie

(Dla)

 

5.hod

Cj

   

odpadá

 

(Dol)

C2

3.hod

Prp

 

(61)

supluje

Možný Mojmír

(Kop)

 

4.hod

Prp

 

(61)

supluje

Možný Mojmír

(Kop)

Č2

1.hod

Pv

ČÍ

 

odpadá

 

(Moť)

 

2.hod

Tech

VP

 

odpadá

 

(No)

 

3.hod

Tech

VP

 

odpadá

 

(No)

 

4.hod

M

 

(3)

supluje

Mazurová Marie

(Me)

 

7.hod

Su

VP

 

odpadá

 

(Kop)

G1

1.hod

Aj

 

(7)

supluje

Jurníková Veronika

(Hra)

 

2.hod

Pv

 

(7)

supluje

Válková Dagmar

(Hra)

 

4.hod

Nj

 

(27)

supluje

Válková Dagmar

(Dla)

G2

3.hod

Aj

 

(7)

supluje

Ptáčková Lenka

(Hra)

 

4.hod

St

 

(16)

supluje

Suchánková Libuše

(Moť)

G3

3.hod

Aj

 

(7)

supluje

Ptáčková Lenka

(Hra)

 

4.hod

Cj

 

(2)

supluje

Řihošková Vladislava

(Dol)

KD1

1.hod

Tech

PK

 

odpadá

 

(No)

 

6.hod

Sz

PK

 

odpadá

 

(Kop)

 

7.hod

Su

PK

 

odpadá

 

(No)

KU2

3.hod

Tech

 

(6)

supluje

Herbriková Alexandra

(Moť)

 

5.hod

Ch

 

(6)

supluje

Moťková Petra

(No)

VK1

1.hod

UV

   

odpadá

 

(Dla)

ZZ - KU3/Č - 8.00 hod. - uč. č. 47 - Stolničení
SD1 + Smolková - Pamětihodnosti Olomouce
G1 - 1. hod. odučí Jurníková AJ místo 7. hod., která odpadá
G2 - 3. hod. odučí Ptáčková AJ místo 1. hod., která odpadá - spojit s G3
C2 - 3., 4. hod. odučí Možný PrP místo 1., 2. hod., které odpadají

 

 

Suplování:   Úterý 18.6.2019 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AR2

     

EX

EX

EX

EX

EX

           

AR3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

         

Č2

 

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

           

G4

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

KU2

 

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

           

SD2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

VK2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Doleželová Zdenka

 

..

Val

..

..

..

..

-

           

Herbriková Alexandra

 

..

..

Sm

..

-

-

             

Hrabalová Olga

 

-

-

-

..

-

..

-

-

         

Konečná Miroslava

 

..

-

Pe

-

..

..

             

Moťková Petra

 

..

..

-

Souč

Ba

-

..

           

Metelka Martin

     

..

Mo

..

-

             

Novotná Anna

 

..

Dla

Pe

..

..

..

-

           

Řihošková Vladislava

 

..

..

..

Jur

-

..

..

-

         

Suchánková Libuše

     

-

..

-

..

-

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Babiánková Zdenka

3.hod

odpadá

Ep

G4

 

obecná absence třídy

 

5.hod

supl. (Moť)

Ep

G2

(16)

 

Dlabalová Rita

2.hod

supl. (No)

Ch

AR2

(1)

 
 

4.hod

odpadá

PG

AR3 (AR)

 

závěrečné zkoušky

 

5.hod

odpadá

PG

AR3 (AR)

 

závěrečné zkoušky

 

6.hod

odpadá

PG

AR2 (AR)

 

exkurze a semináře

 

7.hod

odpadá

PG

AR2 (AR)

 

exkurze a semináře

Guziková Sedláčková Sylva

3.hod

odpadá

Aj

AR3

 

závěrečné zkoušky

Jurníková Veronika

2.hod

odpadá

Aj

VK2

 

obecná absence třídy

 

4.hod

supl. (Ri)

On

SD1

(74)

 

Kopecká Dana

2.hod

odpadá

Sz

AR3 (VP)

 

závěrečné zkoušky

 

4.hod

odpadá

Sz

Č2 (VP)

 

školní výlet

Možný Mojmír

4.hod

supl. (Me)

Fy

G2

(16)

 
 

5.hod

odpadá

Prp

KU2

 

školní výlet

Mazurová Marie

2.hod

odpadá

Tv

Č2

 

školní výlet

Petera Jaroslav

3.hod

supl. (Kone)

Aj

KD1 (KD)

(9)

 
 

3.hod

spojeno (No)

Aj

KD1 (PK)

(9)

 
 

6.hod

odpadá

Aj

SD2

 

obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

Aj

SD2

 

obecná absence třídy

Pléhová Stanislava

1.hod

odpadá

Pv

G4

 

obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

St

G4

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

St

KU2

 

školní výlet

Smolková Iveta

3.hod

supl. (He)

Účpr

SD1

(53)

 

Součková Taťána

4.hod

supl. (Moť)

Cj

KD2

(28)

 

Válková Dagmar

2.hod

supl. (Dol)

Tv

SD1

(53)

 

Změny v rozvrzích tříd:

AR2

2.hod

Ch

 

(1)

supluje

Dlabalová Rita

(No)

G2

4.hod

Fy

 

(16)

supluje

Možný Mojmír

(Me)

 

5.hod

Ep

 

(16)

supluje

Babiánková Zdenka

(Moť)

KD1

3.hod

Aj

KD

(9)

supluje

Petera Jaroslav

(Kone)

 

3.hod

Aj

PK

(9)

spojí

Petera Jaroslav

(No)

 

6.hod

Ma

KD

 

odpadá

 

(Kone)

KD2

1.hod

Ch

   

odpadá

 

(No)

 

4.hod

Cj

 

(28)

supluje

Součková Taťána

(Moť)

 

5.hod

Tech

   

odpadá

 

(Kone)

 

6.hod

On

   

odpadá

 

(Such)

SD1

2.hod

Tv

 

(53)

supluje

Válková Dagmar

(Dol)

 

3.hod

Účpr

 

(53)

supluje

Smolková Iveta

(He)

 

4.hod

On

 

(74)

supluje

Jurníková Veronika

(Ri)

VK1

1.hod

VK

   

odpadá

 

(Kone)

 

2.hod

PKS

   

odpadá

 

(Ri)

 

3.hod

Zdr

   

odpadá

 

(Ri)

SD1 - 2. hod. odučí Válková TV místo 1. hod., která odpadá
SD1 - 3. hod. odučí Smolková Účpr místo 7. hod., která odpadá
KD1 - 3. hod. odučí Petera AJ místo 5. hod. - spojit celou třídu, uvolnit po 4. hodině
KD2 - 4. hod. odučí Součková ČJ místo 7. hod., pak uvolnit
G2 - 5. hod. odučí Babiánková EP místo 1. hod., která odpadá
G2 - 4. hod. odučí Možný F místo 6. hod., po 5. hod. uvolnit
ZZ - KD3 - uč. č.50 - 8.00 hod.

 

 

Suplování:   Středa 19.6.2019 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AR3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

         

G4

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SD1

 

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

ŠV

           

SD2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

VK2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dlabalová Rita

 

-

-

..

Souč

..

..

             

Doleželová Zdenka

 

..

Svo

..

No

..

-

-

           

Herbriková Alexandra

 

-

-

-

-

..

..

             

Konečná Miroslava

 

-

Se

Ma

-

Jur

-

             

Moťková Petra

 

Šk

-

-

-

Hra

-

             

Metelka Martin

     

Souč

..

Val

-

             

Pléhová Stanislava

 

..

..

No

-

-

-

             

Řihošková Vladislava

 

-

Mo

Ba

-

-

..

             

Smolková Iveta

 

..

-

-

..

..

..

-

           

Suchánková Libuše

 

-

No

Ba

..

-

..

..

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Babiánková Zdenka

1.hod

odpadá

Mg

SD2

 

obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

Ep

SD2

 

obecná absence třídy

 

3.hod

supl. (Ri)

Zb

AR2 (PR)

(1)

 
 

3.hod

spojeno (Such)

Zb

AR2 (AR)

(1)

 

Dlabalová Rita

7.hod

odpadá

Ok

AR3 (AR)

 

závěrečné zkoušky

Guziková Sedláčková Sylva

2.hod

supl. (Kone)

Ev

VK1+

(8)

 
 

6.hod

odpadá

Aj

AR3

 

závěrečné zkoušky

Hrabalová Olga

5.hod

supl. (Moť)

Tech

Č2 (ČÍ)

(3)

 

Jurníková Veronika

4.hod

odpadá

Aj

SD1 (AJ 1)

 

školní výlet

 

5.hod

supl. (Kone)

Tech

KD1 (KD)

(9)

 

Možný Mojmír

2.hod

supl. (Ri)

Zdr

KD2

(28)

 
 

3.hod

odpadá

Prp

SD1 (PRP1)

 

školní výlet

Mazurová Marie

2.hod

odpadá

Tv

AR3

 

závěrečné zkoušky

 

3.hod

supl. (Kone)

Ma

KD1 (KD)

(9)

 

Novotná Anna

2.hod

spojeno (Such)

Su

KD1 (KD)

(7)

 
 

3.hod

supl. (Plé)

Ch

Č2

(3)

 
 

4.hod

supl. (Dol)

Ch

AR2

(1)

 

Ptáčková Lenka

4.hod

odpadá

Aj

SD1 (AJ 2)

 

školní výlet

Součková Taťána

3.hod

supl. (Me)

Cj

C2

(61)

 
 

4.hod

supl. (Dla)

Ev

G2

(16)

 

Svobodová Svatava

1.hod

odpadá

Rj

G4

 

obecná absence třídy

 

2.hod

supl. (Dol)

Ev

AR2

(1)

 
 

3.hod

odpadá

PEK

SD1 (PEK2)

 

školní výlet

Škoda Lubomír

1.hod

supl. (Moť)

Tv

KU2

(6)

 

Válková Dagmar

5.hod

supl. (Me)

Ch

C2

(61)

 

Změny v rozvrzích tříd:

AR2

2.hod

Ev

 

(1)

supluje

Svobodová Svatava

(Dol)

 

3.hod

Zb

PR

(1)

supluje

Babiánková Zdenka

(Ri)

 

3.hod

Zb

AR

(1)

spojí

Babiánková Zdenka

(Such)

 

4.hod

Ch

 

(1)

supluje

Novotná Anna

(Dol)

 

5.hod

Pís

AR

 

odpadá

 

(Dla)

 

6.hod

Ek

   

odpadá

 

(Such)

C2

3.hod

Cj

 

(61)

supluje

Součková Taťána

(Me)

 

5.hod

Ch

 

(61)

supluje

Válková Dagmar

(Me)

Č2

3.hod

Ch

 

(3)

supluje

Novotná Anna

(Plé)

 

5.hod

Tech

ČÍ

(3)

supluje

Hrabalová Olga

(Moť)

 

6.hod

Nj

ČÍ

 

odpadá

 

(Dla)

G2

4.hod

Ev

 

(16)

supluje

Součková Taťána

(Dla)

 

5.hod

Uc

   

odpadá

 

(He)

KD1

2.hod

Su

KD

(7)

spojí

Novotná Anna

(Such)

 

3.hod

Ma

KD

(9)

supluje

Mazurová Marie

(Kone)

 

5.hod

Tech

KD

(9)

supluje

Jurníková Veronika

(Kone)

KD2

2.hod

Zdr

 

(28)

supluje

Možný Mojmír

(Ri)

 

6.hod

Sv

   

odpadá

 

(Ri)

 

7.hod

Vv

   

odpadá

 

(Such)

KU2

1.hod

Tv

 

(6)

supluje

Škoda Lubomír

(Moť)

VK1

2.hod

Ev

 

(8)

supluje

Guziková Sedláčková Sylva

(Kone)

ZZ - KU3/KU - uč. č. 47 - Stolničení, KD3 - uč. č. 50, AR3/AR - uč. č. 53
G2 - 4. hod. odučí Součková EV místo 6. hod., pak uvolnit
Č2/Č - 5. hod. odučí Hrabalová TECH místo 7. hod., která odpadá
AR2 - 4. hod. odučí Novotná CH místo 7. hod.
AR2/P - 3. hod. odučí Babiánková ZB místo 5. hod.
AR2 - končí po 4. hodině
VK1 - 2. hod. odučí Sedláčková EV místo 1. hod., která odpadá
KU2 - 1. hod. odučí Škoda TV místo 7. hod., která odpadá
Č2/Č - končí po 5. hodině
C2 - 3. hod. odučí Součková ČJ místo čtvrtka 20. 6. 2019 6. hodiny
Č2 - 3. hod. odučí Novotná CH místo 1. hod., která odpadá

 

 

Suplování:   Čtvrtek 20.6.2019 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AR3

 

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

         

C2

           

VVH

             

G4

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

KD2

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

           

KU2

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

           

SD1

 

P

P

P

P

P

P

P

P

         

SD2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

SV3

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

         

VK2

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Babiánková Zdenka

   

Me

                     

Doleželová Zdenka

 

-

-

..

..

..

..

..

           

Hrabalová Olga

 

..

Sm

-

-

..

..

             

Konečná Miroslava

 

..

..

..

-

-

..

-

           

Kopecká Dana

 

..

..

Souč

..

..

..

             

Moťková Petra

 

-

..

-

-

..

..

             

Metelka Martin

     

Svo

..

Ma

               

Novotná Anna

 

-

..

..

-

..

..

..

           

Petera Jaroslav

 

-

Mo

..

Jur

He

-

..

           

Pochyla Ladislav

   

-

                     

Řihošková Vladislava

 

-

-

Ba

Sm

..

..

             

Suchánková Libuše

 

..

..

-

..

-

..

..

           

Válková Dagmar

   

He

                     

Změny v rozvrzích učitelů:

Babiánková Zdenka

3.hod

supl. (Ri)

Ep

G2

(16)

 

Dlabalová Rita

2.hod

odpadá

Du

AR3 (AR)

 

závěrečné zkoušky

 

4.hod

odpadá

Pís

AR3 (AR)

 

závěrečné zkoušky

Guziková Sedláčková Sylva

1.hod

odpadá

Aj

AR3

 

závěrečné zkoušky

 

3.hod

odpadá

Aj

G4

 

obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

Aj

SV3+

 

obecná absence třídy

Herbriková Alexandra

1.hod

odpadá

Prá

SD2

 

obecná absence třídy

 

2.hod

supl. (Val)

M

VK1

(26)

 
 

5.hod

supl. (Pe)

Aj

AR2 (AJpr)+

(28)

 
 

6.hod

odpadá

Uc

SV3

 

obecná absence třídy

Jurníková Veronika

1.hod

odpadá

Nj

KU2

 

exkurze a semináře

 

4.hod

spojeno (Pe)

Aj

C2 (AJ 2)+

(3)

 

Možný Mojmír

2.hod

supl. (Pe)

F

KD1

(9)

 
 

7.hod

odpadá

Prp

SV3+

 

obecná absence třídy

 

8.hod

odpadá

Prp

SV3+

 

obecná absence třídy

Mazurová Marie

5.hod

supl. (Me)

Tv

Č2

(3)

 

Metelka Martin

1.hod

odpadá

M

SV3+

 

obecná absence třídy

 

2.hod

supl. (Ba)

Opr

AR2 (PR)

(1)

 

Pléhová Stanislava

5.hod

odpadá

Pv

G4

 

obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Pv

KU2

 

exkurze a semináře

Ptáčková Lenka

5.hod

odpadá

Aj

KD2 (AJ 2)

 

exkurze a semináře

Smolková Iveta

1.hod

odpadá

M

SD1

 

pracoviště

 

2.hod

supl. (Hra)

Ep

G1

(7)

 
 

4.hod

supl. (Ri)

Pe

AR2 (PR)

(9)

 

Součková Taťána

3.hod

supl. (Kop)

Ev

C2

(61)

 
 

5.hod

odpadá

Ev

KU2

 

exkurze a semináře

 

6.hod

odpadá

Cj

C2

 

výměna vyučov. hodiny

Svobodová Svatava

2.hod

odpadá

PEK

SD2+

 

obecná absence třídy

 

3.hod

supl. (Me)

M

KD1

(9)

 
 

5.hod

odpadá

PRK

AR3 (AR)

 

závěrečné zkoušky

 

6.hod

odpadá

PRK

AR3 (AR)

 

závěrečné zkoušky

 

7.hod

odpadá

PEK

SD1 (PEK1)

 

pracoviště

Škoda Lubomír

4.hod

odpadá

M

KD2

 

exkurze a semináře

 

7.hod

odpadá

Tv

KD2

 

exkurze a semináře

Změny v rozvrzích tříd:

AR2

2.hod

Opr

PR

(1)

supluje

Metelka Martin

(Ba)

 

2.hod

Ar

AR

 

odpadá

 

(Such)

 

4.hod

Pe

PR

(9)

supluje

Smolková Iveta

(Ri)

 

5.hod

Aj

AJpr

(28)

supluje

Herbriková Alexandra

(Pe)

 

6.hod

Prop

PR

 

odpadá

 

(Such)

 

7.hod

On

   

odpadá

 

(Such)

C2

1.hod

Tech

   

odpadá

 

(Kop)

 

3.hod

Ev

 

(61)

supluje

Součková Taťána

(Kop)

 

4.hod

Aj

AJ 2

(3)

spojí

Jurníková Veronika

(Pe)

 

5.hod

Sz

   

odpadá

 

(Kop)

Č2

1.hod

St

ČÍ

 

odpadá

 

(Hra)

 

4.hod

Aj

VP

(3)

spojí

Jurníková Veronika

(Pe)

 

5.hod

Tv

 

(3)

supluje

Mazurová Marie

(Me)

 

7.hod

Ev

   

odpadá

 

(Dol)

G1

2.hod

Ep

 

(7)

supluje

Smolková Iveta

(Hra)

 

5.hod

Pv

   

odpadá

 

(Hra)

 

6.hod

Tech

   

odpadá

 

(Hra)

G2

3.hod

Ep

 

(16)

supluje

Babiánková Zdenka

(Ri)

 

5.hod

St

   

odpadá

 

(Moť)

 

7.hod

Che

   

odpadá

 

(No)

KD1

2.hod

F

 

(9)

supluje

Možný Mojmír

(Pe)

 

3.hod

M

 

(9)

supluje

Svobodová Svatava

(Me)

 

6.hod

Tech

KD

 

odpadá

 

(Kone)

 

6.hod

Sz

PK

 

odpadá

 

(Kop)

VK1

1.hod

VK

   

odpadá

 

(Kone)

 

2.hod

M

 

(26)

supluje

Herbriková Alexandra

(Val)

ZZ - AR3/VP - uč. č. 47 - Stolničení
G1 - 2. hod. odučí Smolková EP místo 7. hod., po 4. hod. uvolnit
C2 - 3. hod. odučí Součková EV místo 2. hod., která odpadá
C2 - 6. hod. odpadá - odučeno 19.6. 2019
KU2 + Hrabalová, Moťková - hotel Clarion - Kurz španělské kuchyně
KD2 + Petera - Pamětihodnosti Olomouce

G2 - 3. hod. odučí Babiánková EP místo 6. hod., po 4. hod. uvolnit
KD1 - 2. hod. odučí Možný F místo 1. hod., která odpadá
C2 - 4. hod. spojí ptáčková celou třídu - AJ
Č2 - 4. hod. spojí Jurníková celou třídu - AJ
Č2 - 5. hod. odučí Mazurová TV místo 6. hod., která odpadá

 

Zpracováno v systému Bakaláři